Счетоводна къща Деспа

Начало ТРЗ и личен състав
ТРЗ и Личен състав PDF Печат Е-поща
 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Изготвяне на разплащателни ведомости за изплатени заплати
 • Попълване на платежните нареждания по заплатите на софтуер
 • Издаване и попълване на трудови книжки
 • Попълване на осигурителни книжки
 • Издаване на уведомления по чл.62(4) и чл.123(1) от КТ, както и декларации образец 1 и 6 на хартиен и магнитен носител – ежемесечно и годишно
 • Изготвяне и поддържане на лични кадрови досиета
 • Изготвяне на необходимия пакет от документи при пенсиониране
 • Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения – Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, Служебна бележка за дохода, УП – 2 и Удостоверение за дохода за предходните шест месеца
 • Изготвяне на служебни бележки за получаване на детски надбавки от съответното районно поделение за социално осигуряване
 • Изготвяне на служебни бележки при искания за банкови кредити по зададен формуляр
 • Попълване на необходимите документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от Фонд Държавно обществено осигуряване
 • Поддържане на архив от база данни на магнитен носител
 

Мнения и препоръки от нашите клиенти

„Тъй като често отсъствам от страната ми трябваше партньор, на който да имам пълно доверие. Намерих го в лицето на служител от счетоводна къща “ДЕСПА” ООД. Те се грижат за моето счетоводно обслужване изцяло. Комуникацията с тях е лесна и винаги са готови да се отзоват в удобно за мен време като всичко е свършено точно и коректно. Те са млади и енергични хора с хъс за работа, компетентни и отговорни, комуникацията с тях е лесна и работата се върши професионално.”

Е. Струнджев - изпълнителен директор на “Арт Център Стринджендо” СД

 

„Перфектно изпълнение, точност, комуникация, доверие, надеждност ... И всичко това на едно място! Така се представи за мен счетоводна къща “ ДЕСПА” ООД. Аз съм удоволетворена, че избрах именно тях за попълването на своята годишна данъчна декларация. Получих ясни и точни отговори на разбираем за мен език на въпросите зададени от мен. Ако някога имате нужда от отговорни и компетентни партньори, които да Ви помогнат за Вашите данъци не търсете Вие сте попаднали на точните хора. Те винаги се отзовават в удобно за мен време и винаги се съобразяват с моята ангажираност като всичко изпълняват в срок.”

П. Жекова - управител на “Шоутекникс” ЕООД