Счетоводна къща Деспа

Начало Услуги за физически лица
Физически лица PDF Печат Е-поща
 • Годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • Годишни отчети на еднолични търговци;
 • Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък;
 • Декларация за семейно и имуществено състояние;
 • Искане за прихващане или възстановяване на дължими/надвнесени данъци;
 • Искане за издаване на документ от НАП;
 • Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък;
 • Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества;
 • Декларация по чл. 17, ал.1 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти;
 • Декларация по чл.54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил;
 • Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка;
 • Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот;
 • Документи за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

Услуги за чуждестранни лица:

 • Изчисляване размера на дължими данъци от чуждестранни лица;
 • Подаване на искане за Удостоверения за платени данъци от чуждестранни физически лица по чл.58 от ЗДДФЛ.
 • Консултиране по повод осъществяване търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани;
 • Консултиране на представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата;
 • Консултации на чужденци , които извършват дейност по Закона за чуждестранните инвестиции;
 • Консултации на чужденци, които желаят да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика в съответствие с чл. 24а от Закона за чужденците;
 • Консултации на чужденци, които желаят да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на вътрешните работи.
 

Мнения и препоръки от нашите клиенти

„Тъй като често отсъствам от страната ми трябваше партньор, на който да имам пълно доверие. Намерих го в лицето на служител от счетоводна къща “ДЕСПА” ООД. Те се грижат за моето счетоводно обслужване изцяло. Комуникацията с тях е лесна и винаги са готови да се отзоват в удобно за мен време като всичко е свършено точно и коректно. Те са млади и енергични хора с хъс за работа, компетентни и отговорни, комуникацията с тях е лесна и работата се върши професионално.”

Е. Струнджев - изпълнителен директор на “Арт Център Стринджендо” СД

 

„Перфектно изпълнение, точност, комуникация, доверие, надеждност ... И всичко това на едно място! Така се представи за мен счетоводна къща “ ДЕСПА” ООД. Аз съм удоволетворена, че избрах именно тях за попълването на своята годишна данъчна декларация. Получих ясни и точни отговори на разбираем за мен език на въпросите зададени от мен. Ако някога имате нужда от отговорни и компетентни партньори, които да Ви помогнат за Вашите данъци не търсете Вие сте попаднали на точните хора. Те винаги се отзовават в удобно за мен време и винаги се съобразяват с моята ангажираност като всичко изпълняват в срок.”

П. Жекова - управител на “Шоутекникс” ЕООД