Счетоводна къща Деспа

Данъчни PDF Печат Е-поща
 • Използване на данъчни облекчения
 • Консултация за избягване и намаляване на данъчната тежест
 • Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
 • Представителство и защита на фирмата при провеждане на проверки и ревизии – общи, тематични или насрещни - от органите на данъчната администрация, НОИ или други инстанции;
 • Предприемане на всякакви мерки за решаване на възникнали въпроси и казуси от компетенцията на СК.
 • Контакти с данъчна администрация
 • Tекущи данъчни консултации;
 • Kонсултации по учредяване и регистрация във връзка с данъчен преглед и анализ на правния статут на търговски дружества;
 • Данъчни консултации при преобразувания чрез сливане, вливане, разделяне и отделяне на търговски дружества;
 • Данъчни консултации по спецификите на валутния режим в страната;
 • ДДС и акцизи;
 • Регистрации и дерегистрации на предприятия по смисъла на ЗДДС и ППЗДДС;
 • Данък върху печалбата и Данък общини;
 • Консултации при коригиране на финансовия резултат за данъчни цели по смисъла на ЗКПО;
 • Разясняване на права и задължения на данъчно – задължените лица по Данъчно процесуален кодекс;
 • Данъчна защита – преговаряне и представляване пред данъчните власти при данъчни ревизии и констатации;
 • Консултации при обжалване на данъчно – ревизионни актове и Решения на Регионален данъчен директор
 • Препоръки по всички нормативни промени:
 

Мнения и препоръки от нашите клиенти

„Тъй като често отсъствам от страната ми трябваше партньор, на който да имам пълно доверие. Намерих го в лицето на служител от счетоводна къща “ДЕСПА” ООД. Те се грижат за моето счетоводно обслужване изцяло. Комуникацията с тях е лесна и винаги са готови да се отзоват в удобно за мен време като всичко е свършено точно и коректно. Те са млади и енергични хора с хъс за работа, компетентни и отговорни, комуникацията с тях е лесна и работата се върши професионално.”

Е. Струнджев - изпълнителен директор на “Арт Център Стринджендо” СД

 

„Перфектно изпълнение, точност, комуникация, доверие, надеждност ... И всичко това на едно място! Така се представи за мен счетоводна къща “ ДЕСПА” ООД. Аз съм удоволетворена, че избрах именно тях за попълването на своята годишна данъчна декларация. Получих ясни и точни отговори на разбираем за мен език на въпросите зададени от мен. Ако някога имате нужда от отговорни и компетентни партньори, които да Ви помогнат за Вашите данъци не търсете Вие сте попаднали на точните хора. Те винаги се отзовават в удобно за мен време и винаги се съобразяват с моята ангажираност като всичко изпълняват в срок.”

П. Жекова - управител на “Шоутекникс” ЕООД