Счетоводна къща Деспа

Счетоводни PDF Печат Е-поща
 • Изготвяне на счетоводна политика;
 • Планиране на документооборота;
 • Финансови ресурси;
 • Дълготрайни материални и нематериални активи;
 • Складови наличности, включително подобряване на тяхното обръщение;
 • Оптимизиране на разходите за дейността;
 • Счетоводния труд на персонала;
 • Провеждане на инвентаризация;
 • Обжалване на данъчни и ревизионни актове;
 • Попълване на данъчни декларации и други данъчни документи;
 • Съставяне на консолидирани финансови отчети;
 • Други.
 

Мнения и препоръки от нашите клиенти

„Тъй като често отсъствам от страната ми трябваше партньор, на който да имам пълно доверие. Намерих го в лицето на служител от счетоводна къща “ДЕСПА” ООД. Те се грижат за моето счетоводно обслужване изцяло. Комуникацията с тях е лесна и винаги са готови да се отзоват в удобно за мен време като всичко е свършено точно и коректно. Те са млади и енергични хора с хъс за работа, компетентни и отговорни, комуникацията с тях е лесна и работата се върши професионално.”

Е. Струнджев - изпълнителен директор на “Арт Център Стринджендо” СД

 

„Перфектно изпълнение, точност, комуникация, доверие, надеждност ... И всичко това на едно място! Така се представи за мен счетоводна къща “ ДЕСПА” ООД. Аз съм удоволетворена, че избрах именно тях за попълването на своята годишна данъчна декларация. Получих ясни и точни отговори на разбираем за мен език на въпросите зададени от мен. Ако някога имате нужда от отговорни и компетентни партньори, които да Ви помогнат за Вашите данъци не търсете Вие сте попаднали на точните хора. Те винаги се отзовават в удобно за мен време и винаги се съобразяват с моята ангажираност като всичко изпълняват в срок.”

П. Жекова - управител на “Шоутекникс” ЕООД