Счетоводна къща Деспа

Начало
Услуги PDF Печат Е-поща

bsp_advice

„Деспа” – ООД извършва всички действия, който са задължение на счетоводителя съгласно счетоводните стандарти и действащото в РБългария законодателство. „Деспа” – ООД в качеството си на Главен счетоводител носи отговорността за счетоводството е се явява като представител на обслужвания клиент пред държавни, общински и други институции в т.ч. и данъчната администрация.

При определена счетоводна операция за счетоводен период „Деспа” – ООД извършва възложената услуга, до която свежда своята отговорност.

 • Определяне на счетоводната политика и изготвяне на индивидуален сметкоплан;
 • Обработване на счетоводната документация;
 • ТРЗ / работни заплати,личен състав и др./;
 • Изготвяне на трудови договори и прилежащите към тях формуляри. Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати на служителите на фирмата клиент.Начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на декларации за данни за осигурените лица в НОИ.
 • Изготвяне на документи за пенсиониране – Удостоверения – УП-2,УП-3, УП- 30 и други.
 • Заверка на осигурителни книжки.
 • Дълготрайни материални и нематериални активи, амортизации и преоценка,инвентаризации.
 • Разчетни отношения /доставчици, клиенти, валути /
 • Регистри и справки по ЗДДС и ЗА.
 • Съставяне на междини и годишни финансови отчети /баланс, отчети за прихода и разходите, за собствения капитал и за паричния поток и приложения/
 • Счетоводни справки за представяне пред трети лица.
 • Регистрации, разрешителни и удостоверения.
 • Други неупоменати услуги.
 

Мнения и препоръки от нашите клиенти

„Тъй като често отсъствам от страната ми трябваше партньор, на който да имам пълно доверие. Намерих го в лицето на служител от счетоводна къща “ДЕСПА” ООД. Те се грижат за моето счетоводно обслужване изцяло. Комуникацията с тях е лесна и винаги са готови да се отзоват в удобно за мен време като всичко е свършено точно и коректно. Те са млади и енергични хора с хъс за работа, компетентни и отговорни, комуникацията с тях е лесна и работата се върши професионално.”

Е. Струнджев - изпълнителен директор на “Арт Център Стринджендо” СД

 

„Перфектно изпълнение, точност, комуникация, доверие, надеждност ... И всичко това на едно място! Така се представи за мен счетоводна къща “ ДЕСПА” ООД. Аз съм удоволетворена, че избрах именно тях за попълването на своята годишна данъчна декларация. Получих ясни и точни отговори на разбираем за мен език на въпросите зададени от мен. Ако някога имате нужда от отговорни и компетентни партньори, които да Ви помогнат за Вашите данъци не търсете Вие сте попаднали на точните хора. Те винаги се отзовават в удобно за мен време и винаги се съобразяват с моята ангажираност като всичко изпълняват в срок.”

П. Жекова - управител на “Шоутекникс” ЕООД