Счетоводна къща Деспа

Регистрации PDF Печат Е-поща
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица в офисите на НАП
 • Регистрация и прекратяване на трудови договори по Интернет
 • Издаване и заверка на осигурителни книжки в НОИ
 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност
 • Доказване на “кадрова и техническа обезпеченост”
 • Подаване на Декларации образец 1 и 6
 • Подаване на справки-декларации по ЗДДС
 • Подаване на ИНТРАСТАТ документация
 • Регистрация в Комисията за защита на личните данни
 • Регистрация в Инспекцията по труда
 • Подаване на Годишния финансов отчет към НСИ
 • Подаване на данъчни декларации за физически и юридически лица и приложенията към тях
 • Подаване на декларации и отчети в БНБ
 • Регистрация на български и чуждестранни фирми - съдебна;
 • Регистрация на фирми в Агенцията по вписванията;
 • Регистрация по Закона за акцизите и данъчните складове;
 • Регистрация на Юридически лица с нестопанска цел - съдебна и за извършване на обществено полезна дейност в Министерството на правосъдието;
 • Вписване и заличаване на договори и ипотеки в Централния регистър на особените залози;
 • Регистрация по Закона за защита на личните данни;
 • Регистрация/Дерегистрация по ЗДДС в НАП;
 • Регистриране на касов апарат в НАП;
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица в НАП;
 • Регистрация в Инспекция по труда;
 • Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка;
 • Изготвяне на документи за получаване на банков кредит от клиента /подготвяне на изискваните от банката счетоводни справки/;
 • Разработване на бизнес планове по искане от клиента;
 • Други регистрации, съобразно спецификата на Вашата дейност;
 

Мнения и препоръки от нашите клиенти

„Тъй като често отсъствам от страната ми трябваше партньор, на който да имам пълно доверие. Намерих го в лицето на служител от счетоводна къща “ДЕСПА” ООД. Те се грижат за моето счетоводно обслужване изцяло. Комуникацията с тях е лесна и винаги са готови да се отзоват в удобно за мен време като всичко е свършено точно и коректно. Те са млади и енергични хора с хъс за работа, компетентни и отговорни, комуникацията с тях е лесна и работата се върши професионално.”

Е. Струнджев - изпълнителен директор на “Арт Център Стринджендо” СД

 

„Перфектно изпълнение, точност, комуникация, доверие, надеждност ... И всичко това на едно място! Така се представи за мен счетоводна къща “ ДЕСПА” ООД. Аз съм удоволетворена, че избрах именно тях за попълването на своята годишна данъчна декларация. Получих ясни и точни отговори на разбираем за мен език на въпросите зададени от мен. Ако някога имате нужда от отговорни и компетентни партньори, които да Ви помогнат за Вашите данъци не търсете Вие сте попаднали на точните хора. Те винаги се отзовават в удобно за мен време и винаги се съобразяват с моята ангажираност като всичко изпълняват в срок.”

П. Жекова - управител на “Шоутекникс” ЕООД